Verplichte leeftijdsverificatie

Artikel 8, lid 1, Tabaks- en Rookwarenwet: Het is verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet tabaksproducten of aanverwante producten te verstrekken aan een persoon van wie niet is vastgesteld dat deze de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Onder verstrekken wordt eveneens begrepen het verstrekken van een tabaksproduct of aanverwant product aan een persoon van wie is vastgesteld dat deze de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, welk tabaksproduct of aanverwant product echter kennelijk bestemd is voor een persoon van wie niet is vastgesteld dat deze de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.

Artikel 8, lid 2, Tabaks- en Rookwarenwet: De vaststelling, bedoeld in het eerste lid, blijft achterwege, indien het een persoon betreft die onmiskenbaar de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. De vaststelling geschiedt aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet op de identificatieplicht, dan wel een bij of krachtens algemene maatregel van bestuur aangewezen document.

Vanwege deze twee wetsartikelen is het ons verboden om tabaks- en dampartikelen te verstrekken aan minderjarigen. We vragen dus in de winkel om uw legitimatie ten behoeve van deze leeftijdsverificatie. Dit betreft de leeftijdscategorie tot en met 25 jaar, waarbij leeftijdsvaststelling soms lastig zonder verificatie is te beoordelen. Zonder legitimatie of als u jonger bent dan 18 jaar, wordt er geen rook- of dampartikel aan u verkocht. We verzoeken u in dat geval de winkel te verlaten om te voldoen aan de intentie van deze wetgeving.

Ook als een ander, volwassen persoon, rook- of dampartikelen ten behoeve van een minderjarige wenst te kopen, waarbij deze intentie duidelijk aanwezig is, moeten we helaas weigeren de koop tot stand te brengen.